GDPR

اطلاع رساني به اعضاي كليساهای فیض در سوئد

همان طور كه مطلع هستيد قانون جديدي به نام GDPR در تاريخ ٢٥ ماه مه ٢٠١٨

.در اتحاديه اروپا وضع شده كه نگهداري و استفاده از اطلاعات شخصي افراد را براي سازمانها و شركتها محدودتر ميكند 

براي كليساي ايرانيان فيض ( استكهلم، اپسالا و وستروس) تامين امنيت اعضاي كليسا بسيار مهم است 

.و از طريق پيروي از اين قانون از حريم خصوصي اعضاي كليسا حفاظت ميكند

.اطلاعات شخصي اعضا تنها براي استفاده در چهارچوب كليسا استفاده ميشود و به شخص يا سازمان ديگري داده نميشود

.كليسا هاي فيض ايرانيان اطلاعات شخصي اعضا را بيشتر از زمان مورد نياز نگهداري نميكند 

. تاريخچه اطلاعات تنها براي آمار و اينكه به عنوان مثال در اينده قادر به ارايه مدرك تعميد براي اعضا باشد نگهداري ميشود

اعضاي كليسا ميتوانند اطلاعاتي كه در كليسا نگهداري ميشود را كامل يا تصحيح كنند 

وچنانچه  عضوي  نحوه پردازش اطلاعات شخصي خود راغير قانوني يا نادرست ميبيند ميتواند به ما شكايت كند

 و درخواست پاك كردن يا از بين بردن اطلاعات شخصي خود را بنمايد

با احترام

 کلیساهای فیض در سوئد 


youtube

خانه پرستش

خانه پرستش خانه ای برای سرایندگان، نوازندگان، هنرمندان و پرستندگان حقیقی خدا

در طی سال های اخیر بسیاری از ایمانداران خواهان دانلود سرودهای پرستشی برای جلسات خانگی شان بوده اند. همچنین بسیاری از نوازندگان و رهبران پرستشی در جستجوی آکوردهای سرودها بوده اند. این وب سایت جهت کمک و تقویت ایمانداران در پرستش شخصی و گروهی آنها می باشد. از طریق این وب سایت شما می توانید به سرودهای پرستشی که توسط خوانندگان مختلف مسیحی به طور مخصوص برای نیاز کلیسای خانگی ضبط شده است، دسترسی یابید. تمام سرودها به صورت فایل صوتی به همراه کلمات سرودها و آکوردهای موزیک به صورت رایگان در اختیار شما می باشند.

دعای ما این است که منابع این وب سایت، پرستش حقیقی را در زندگی و کلیسای خانگی شما به ارمغان بیاورد

www.khaneyeparastesh.com