خانه پرستش

خانه پرستش خانه ای برای سرایندگان، نوازندگان، هنرمندان و پرستندگان حقیقی خدا

در طی سال های اخیر بسیاری از ایمانداران خواهان دانلود سرودهای پرستشی برای جلسات خانگی شان بوده اند. همچنین بسیاری از نوازندگان و رهبران پرستشی در جستجوی آکوردهای سرودها بوده اند. این وب سایت جهت کمک و تقویت ایمانداران در پرستش شخصی و گروهی آنها می باشد. از طریق این وب سایت شما می توانید به سرودهای پرستشی که توسط خوانندگان مختلف مسیحی به طور مخصوص برای نیاز کلیسای خانگی ضبط شده است، دسترسی یابید. تمام سرودها به صورت فایل صوتی به همراه کلمات سرودها و آکوردهای موزیک به صورت رایگان در اختیار شما می باشند.

دعای ما این است که منابع این وب سایت، پرستش حقیقی را در زندگی و کلیسای خانگی شما به ارمغان بیاورد

www.khaneyeparastesh.com

!خدا را محدود نکنیم


خیلی‌ها خدا را در قالب‌های ذهنی خود محدود می‌کنند. خدا ماورای افکار منفی، روش‌ها و راههای محدود ماست. خدا ضعیفان را قوت زیاده عطا کرده و ناتوانان را در هر وضعیت و سن و سالی بیش از تصور ایشان توانایی می‌بخشد

اشعیا ۴۰: ۲۵ تا ۳۱

برای گوش دادن اینجا کلیک کنید