خیلی‌ها خدا را در قالب‌های ذهنی خود محدود می‌کنند. خدا ماورای افکار منفی، روش‌ها و راههای محدود ماست. خدا ضعیفان را قوت زیاده عطا کرده و ناتوانان را در هر وضعیت و سن و سالی بیش از تصور ایشان توانایی می‌بخشد

اشعیا ۴۰: ۲۵ تا ۳۱

برای گوش دادن اینجا کلیک کنید